Skreddersydd til ditt behov

Revisjon

Revisjon er en spesialtilpasset og nøye planlagt prosess for å verifisere at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Tillit til at organisasjoner følger lover og regler og tillit til at økonomisk informasjon er riktig er en av grunnpilarene til et effektivt velferdssamfunn. Dette er vårt samfunnsoppdrag.

Gjennom vår revisjon vil vi i tillegg kunne hjelpe med å kvalitetssikre regnskapet som styringsverktøy for bedriften, og kan gi nyttige råd for å effektivisere rutiner og prosesser. Vi er opptatt av å kunne tilby ekspertise og personlig oppfølging.

Regnskap

Regnskap er oversikt over selskapets eiendeler, egenkapital, gjeld, inntekter og kostnader. Regnskap kan virke komplisert og være tidkrevende. Derfor kan det være en god idé å overlate regnskapet til noen som kan det og som fører regnskapet effektivt og med god kvalitet. 

Rådgivning og skatt

Vi har lang erfaring med stiftelser, omdannelser, kapitalendringer, verdsettelse og utarbeidelse av protokoller og andre selskapsdokumenter. Hos oss treffer du en imøtekommende og profesjonell sparringspartner som er genuint opptatt av dine behov.