GMN International

Partnering up for success


GMN International ble stiftet på 70-tallet og er en verdensomspennende organisasjon bestående av utvalgte revisjonsselskaper som er etablerte og respekterte i sine hjemland. Hvert selskap er en egen uavhengig og juridisk enhet.

Samarbeidet mellom selskapene i organisasjonen styrkes gjennom jevnlig individuell kontakt og gjør oss i stand til å levere service og tjenester på et internasjonalt nivå og på kort tid. Internasjonal utbredelse gir oss mulighetene for at medlemmer kan samarbeide for å effektivt møte de krav som stilles av våre klienter lokalt.

Våre medlemmer deler et felles mål om å levere tjenester og service fra øverste hylle, og vi har gjennom individuelle erfaringer opparbeidet oss kunnskap og forståelse for lokale forretningsprinsipper og skikker. På denne måten blir den brede erfaringen fra vår bransje delt effektivt mellom kolleger for å gi våre klienter et sømløst internasjonalt tilbud.

Vårt mål er å være en ledende organisasjon bestående av høykvalifiserte revisjonsselskaper på et globalt nivå, som kan tilby et bredt utvalg av tjenester lokalt, til fordel for selskapene, deres klienter og deres personale, uten at det går ut over deres uavhengighet og suverenitet.